O nás

Firma , Ing. Vladimír GERENDA – GT Slovakia , bola založená v roku 1994 . Zakladateľ

firmy svoju činnosť založil na skúsenostiach z práce v obore, v ktorom pracoval od roku 1986.

Základnou filozofiou firmy bolo od začiatku dodávať na trh špičkové zariadenia pre pekársky

a potravinársky priemysel.

Prvé aktivity boli smerované do dodávok zariadení pre skladovanie a dávkovanie základných

surovín v pekárskom priemysle. V roku 1995 boli inštalované prvé múčne hospodárstva v spolupráci

so špičkovou nemeckou firmou HEFELE GmbH . S firmou HEFELE GmbH ako aj s jej následníkmi

sme dodali viac ako 70 múčnych hospodárstiev a zariadení pre remeselné i priemyselné prevádzky,

cestovinárne a mlyny. Medzi najväčších zákazníkov patrila firma CARREFOUR, pre ktorú bolo

dodaných 9 múčnych hospodárstiev na Slovensku i v Českej republike. V roku 2007 bolo našou

firmou odovzdané najväčšie múčne hospodárstvo v mlyne MPC Cessi Spišská Nová Ves . V oblasti

skladovania a dávkovania surovín dnes spolupracujeme s následníkom firmy HEFELE Gmbh , firmou

DAXNER International. Zabezpečujeme kompletné dodávky zariadení pre skladovanie, dopravu

a dávkovanie surovín pre potravinársky priemysel .

Spolupráca s firmou HEFELE GmbH nám priniesla rozšírenie spolupráce s vedúcou firmou,

dodávajúcou zariadenia pre pekárenský a pečivárenský priemysel a to s firmou WERNER &

PFLEIDERER Group . Od roku 1997 sme sa stali výhradným zástupcom firiem združených v tejto

skupine na Slovensku . Spolupráca s partnermi priniesla široké portfólio strojov ako pekárske pece,

stroje na delenie a tvarovanie cesta, linky na bežné pečivo a stroje pre priemyselné pekárne . V roku

1997 sme uviedli na slovenský trh, stroje na delenie cesta pre chlieb, deličku PARTU U firmy WP

Haton B.V.. Od tohto obdobia až po súčastnosť sme sa stali vedúcou firmou v dodávkach strojov pre

delenie a tvarovanie chleba na Slovensku. V roku 2015 bola firmou Werner & Pfleiderer Indusrial

Bakery Technologies inštalovaná najväčšia priebežná pekárska pec na Slovensku s pecnou plochou

150 m2, prvý robot v pekárenskom priemysle s dekoráciou výrobkov vodným lúčom .

Portfólio strojov skupiny Werner & Pfleiderer Group nám dáva možnosť dodávať stroje

takmer pre všetky oblasti technológie výroby pekárskych výrobkov ako sú miesiče cesta, stroje na

delenie bežného pečiva, linky na delenie a tvarovanie chleba, kysiarne, pekárke pece, fritovacie

zariadenia na výrobu šišiek a donutov, pece pre obchodné účely .

Postupne sme rozšírili spoluprácu s ďalšími vedúcimi firmami na dodávku strojov pre

pekárenský priemysel. Spolupracujeme s Holandskou firmou KOMA Koeltechische Industrie B.V.,

ktorá dodáva zariadenia pre mrazenie, chladenie a kysnutie pre remeselné i priemyselné pekárne ako aj

pre cukrárenské výrobne.

S firmou HEINEN GmbH, ktorá dodáva zariadenia pre kontinuálne špirálové mrazenie,

kysnutie výrobkov.

S firmou WIEHEU dodávame dopekacie pece pre obchody, cukrárenské prevádzky.

Pre predávané stroje zabezpečujeme záručný i pozáručný servis cestou školených pracovníkov

Svojim zákazníkom ponúkame odbornosť , profesionálny a kreatívny prístup . Prinášame nové

myšlienky , inovatívnu techniku a moderné technológie . Zaručujeme maximálnu serióznosť a

spokojnosť.

Team firmy Ing. Vladimír GERENDA – GT Slovakia .