Naše Služby / Our Services

Domáci hostia

Odborná pomoc pri navrhovaní technických riešení pre pekárenskú výrobu – Prosím kontaktujte nás cez email alebo telefón pokiaľ máte zájujem o naše služby

Foreign Visitors

Technical assistance for designing technical solutions for bakery production – Technical assistance for the design of technical solutions for bakery production – Please contact us via email or phone if you have interest in our services

GTSLOVAKIA.SK

Email: gerenda@orangemail.com —- Phone: +421 905 627 038